เกี่ยวกับ A

      บริษัท เอ แอนด์ เอ ฮอลิเดย์ สเปเชียล จำกัด ให้บริการในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังที่ต่างๆทั่วโลกทั้งในและต่างประเทศเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนหรือประชุมสัมนาบริษัทเอแอนด์เอฯมีบริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะไม่จำกัดจำนวนผู้เดินทางแพ็คเกจทัวร์ราคาประหยัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบินทุกเส้นทางรับจองที่พักทั้งในและต่างประเทศบริการให้เช่ารถตู้และรถโค้ชปรับอากาศบริการเรื่องวีซ่าและบริการอื่นๆที่เกี่ยวกับ การท่องเที่ยวอีกมากมายดังคำขวัญของบริษัท "เดินทางใกล้ ไกล วางใจเอแอนด์เอ

      บริษัทฯ  เริ่มเปิดให้บริการแก่ลูกค้านักเที่ยวทุกท่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และได้ จดใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11- 03649 ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมไทยบริการธุรกิจนำเที่ยว (TTAA) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550

      บริษัทฯ ให้บริการในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังที่ต่างๆทั่วโลกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อท่องเที่ยวพักผ่อน หรือประชุมสัมมนา บริษัทฯมีบริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะไม่จำกัดจำนวนผู้เดินทางแพ็คเกจทัวร์ราคาประหยัด จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายทุกเส้นทาง รับจองที่พักทั้งในและต่างประเทศ บริการให้เช่ารถตู้และรถโค้ชปรับอากาศบริการเรื่องวีซ่าและบริการอื่นๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอีกมากมาย

Visitors: 182,164